چگونگی استفاده از بیبی چک و زمان آن

چگونگی استفاده از بیبی چک و زمان آن

طرز استفاده و تفسیر بی بی چک

در بیشتر این‌گونه  تست ها باید نمونه ادرار شخص دریک ظرف ریخته شود  و سپس نوار کاغذی مخصوص را در آن قرار دهید . برخی دیگر نیز با استفاده از قطره‌چکان که در کنار محصول داده می‌شود  چند قطره از ادرار در سوراخی که روی دستگاه است، ریخته می‌شود .و در دیگر تست ها شخص می‌تواند مستقیماً روی کاغذ مخصوص ادرار کند. در بعضی هم می‌توانید ازهر کدام از دو روش که مایل است را  استفاده نماید .
برخی از تست های بیبی چک  نوارهای باریک صورتی یا آبی رنگ را بر روی کاغذ تست نشان  می‌دهند،و بعضی  دیگر امکان دارد علامت‌های مثبت یا منفی را  نمایش دهند.

ادرار را در ظرف تمیزی مانند لیوان یکبار مصرف جمع آوری نمائید( نکته قابل توجه اینکه ادرار اول صبح به طور معمول بیشترین غلظت hCG را در بردارد و لذابهترین نمونه برای انجام تست ادرار است.اگر چه هر نمونه ادرار ممکن است استفاده شود.)

بسته به توع بیبی چک به یکی از روش های زیر عمل می کنید

نوار تست را از پاکت خارج سازید و تا خط مشخص(Max) در ادرار فرو برید.(دقت داشته باشید که نوار را بیشتر از این حد وارد ادرار نکنید.)

سه ثانیه صبر کنید سپس از ادرار خارج ساخته بطور افقی بر روی دهانه ظرف ادرار بگذارید.

تست را از پاکت خارج کرده و توسط قطره‌چکان  چند قطره از ادرار را درون جایی که مشخص‌شده وارد کنید

تیجه تست بیبی چک

پس از انجام تست بی بی چک یکی از سه حالت زیر ممکن است ایجاد شود:

. بر حسب میزان هورمون موجود در ادرار نتیجه مثبت بصورت 2 خط قرمز طی حدود 40 ثانیه ظاهر می شود.

. ظهور رنگ در فاصله 5 تا 10 دقیقه مشکوک بوده و بهتر است چند روز بعد تکرار شود.

. هر نتیجه ای بعد از 10 دقیقه فاقد ارزش است و در حکم منفی تلقی می شود.

مثبت: آشکار شدن دو نوار رنگی در نواحی کنترل و پائین تر از آن

منفی: آشکار شدن تنها یک نوار رنگی در ناحیه کنترل

نکته مهم اینکه شدت رنگ بستگی به مدت زمان حاملگی نیز دارد.

چند نکته در استفاده از بیبی چک

. تنها هنگام آزمایش پاکت باز شود و نوار فقط برای یکبار قابل استفاده است.

. پاکت کوچک همراه نوار حاوی ماده سیلیکا‍زل ( جاذب رطوبت) است که بعنوان نگهدارنده میباشد..پس از باز کردن پاکت دور انداخته شود

. در بیمارانی که مبتلا به سرطان هستند تفسیر تست بعهده پزشک متخصص میباشد.

بیبی چک چه زمانی مثبت می شود

این تست بیبی چک معمولا از 25-20 روز پس از اتمام آخرین روز خونریزی قبلی شروع به مثبت شدن می کند البته در خیلی افراد ممکن است تست در این تاریخها مثبت نشده و بهترین زمان چک حاملگی با این تست 4-3 روز پس از تاخیر در موعد قاعدگی طبیعی است.

منبع : آسان طب

نظرات خود را بیان کنید