بخش تغذیه

رژیم غذایی برای درمان کبد چرب

پژوهشگران معتقدند، چربی زیاد به کبد آسیب می‌رساند. به نظر می‌ رسد ورود بی‌ رویه‌ی چربی‌ها به درون کبد، زمینه‌ساز این بیماری است؛ وقتی کبد توانایی تنظیم جذب چربی‌ها را از دست می‌دهد.