بخش مراقبت حین بارداری

هماتوم در بارداری

در طول حاملگی لخته خون بین لایه های جفت و رحم وجود دارد. دلیل آن به خوبی مشخص نیست. این وضعیت بیشتر برگشت ناپذیر است.این نوع خونریزی در حدود یک درصد از همه حاملگی اتفاق می افتد