بخش کودک و خانواده

باید و نبایدهای مراقبت از نوزادان

وقتی می خواهید برای بار اول بچه دار شوید با توصیه ها و پیشنهادات زیادی از جانب اطرافیان رو به رو خواهید شد و گاهی این توصیه ها به قدری ضد و نقیض است که سردرگم می شوید. البته در این بین بعضی توصیه ها بسیار مفید و کارآمد است و باید بعضی کارها را انجام ندهید تا سلامت نوزادتان به خطر نیفتد.