بخش مراسم عروسی

موارد جدی و مهم در روز خواستگاری

هرچند در انتخاب همسر، دقت در هم کفو بودن از لحاظ اقتصادی، مذهبی، فرهنگی و … لازم و ضروری است اما کافی نیست؛ بعد از رعایت اصول هم کفو بودن باید قبل از ازدواج و در جلسات خواستگاری، تکلیف خود و همسر آینده تان را با ۸ موضوعی که در ادامه مطرح می شود، مشخص کنید.
انتخاب و خرید حلقه

نشان عشق روی دستان شما حلقه هایی هست که انتخاب می کنید.این حلقه ها را شما با هزاران امید و آرزو در دست هم می کنید، پس در انتخاب این حلقه ها دقت کنید که دیگر جایی برای پشیمانی وجود ندارد.